تایید اسناد

بنام خدا

یادداشت وزارت امور خارجه اسپانیا در خصوص نحوه ارائه بهتر خدمات کنسولی برای تایید اسناد مراجعین به این وزارتخانه:

 

وزارت امور خارجه و همکاری اسپانیا بعد از تعارفات معمول به سفارتخانه ها و کنسولگری ها معتبر در اسپانیا، احتراما به اطلاع میرساند که اداره کل مهاجرت در نظر دارد اصلاحات مهمی در زمینه قانونی نمودن اسناد و به منظور ارائه خدماتی سریع و موثر، در داخل اسپانیا و در خارج آن، انجام دهد. بدین منظور افراد متقاضی می توانند به سه طریق، به این خدمات دستیابی پیدا نمایند:

  1. درخواست وقت ملاقات از طریق پایگاه مجازی وزارت امورخارجه

با آدرس ذیل:

http//sede.maec.gob.es/pagina/index/directorio/cita-previa

درخواست کننده وقت ملاقات را باید نوشتن نام کامل و اطلاعات سند هویت خود و اطلاعات شخصی که قرار است اسناد را به وزارت خارجه برای قانونی نمودن ببرد درج کند و همچنین به همراه اسناد، کپی درخواست ملاقات را نیز ضمیمه کند.

آورنده اسناد باید کپی درخواست وقت ملاقات خود و کارت هویت ملی اش را به همراه داشته باشد. لازم نیست این شخص وکالتی از سوی صاحب این اسناد برای انجام این کار داشته باشد.

محل قانونی نمودن اسناد در خیابان خوان د منا شماره 4 مادرید واقع است و ساعت رسیدگی در وقت ملاقات مشخص خواهد شد.

برای هر وقت ملاقات میشود 10 سند ارائه کرد. فقط اسنادی قانونی خواهد شد که قبلا در وب سایت وزارتخانه مورد قبول و تائید قرار گرفته باشند.

  1. ارسال از طریق پست سفارشی

در داخل پاکت و اسناد، باید پاکت "پستال اکسپرس" برای دادن پاسخ گذاشته شود و آدرش کامل فرستنده و شماره تلفن نیز ضروری میباشد.

اجرای این شرایط برای ارسال و قانونی سازی اسناد ضروری است.

وزارت خارجه هیچ مسئولیتی در صورت مفقود شدن اسناد در پست و اگر شرایط درخواستی اجرا نشده باشد تقبل نمی کند.

  1. ارسال توسط کارگزار

برای دسترسی به این خدمات برای کارگزاران، اول باید در یکی از کانون های رسمی کارگزاران اسپانیا عضویت داشته باشند.

وزارت امور خارجه از نمایندگی ها و کنسولگری ها نهایت تشکر را خواهد داشت که مراتب را به اطلاع اتباع خود برساند. این وزارتخانه همینطور یادآوری می نماید که بابت این خدمات هیچ تعرفه یا حق الزحمه ای برای پرداخت منظور نشده است.

تعارفات معمول