امور کنسولی

 بنام خدا

قابل توجه دانشجویان عزیز مقیم اسپانیا

اخذ گواهی اعلام تاریخ دقیق شروع به تحصیل از دانشگاه

برابر اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران ، کلیه دانشجویان و دانش آموختگان موظف هستند تا تاریخ دقیق شروع به تحصیل دوره اصلی ( غیر از دوره زبان ) با ذکر روز ، ماه و سال از دانشگاه محل تصیل را اخذ و به همراه سایر مدارک به منظور تایید در سامانه تاک بارگزاری نمایند.

****************************** 

بنام خدا

خواهشمند است جهت تایید کلیه وکالت نامه ها،

تصدیق امضاء و مدارک دانشجویی و پزشکی

به سامانه تاک به نشانی:

http://tak.mfa.ir

مراجعه نموده و پس از تکمیل فرم های مربوطه

و دریافت کد رهگیری برای تایید مدارک با دردست

داشتن کد رهگیر و مدارک مورد نیاز به

سفارت جمهوری اسلامی ایران در مادرید

مراجعه نمایید.

 

بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران - مادرید