ارتقاء زنان در جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

 

گزارش ارتقای جایگاه و منزلت زنان در ایران

 

      در سال 1390 میزان باسوادی زنان 1/81درصد بوده که در نتیجه اقدامات انجام شده طی دو ماهه اخیر نرخ با سوادی زنان 15 تا 24 سال،درسال 1394 افزایش یافته است .

       در حال حاضر نرخ پوشش تحصیلی دختران در مقطع ابتدایی به 8/98%رسیده است و پیش بینی میشود بزودی نرخ به صد درصد برسد .

       درصد کل دختران دانش آموز به کل دانش آموزان از 48 درصد در سال 90 به 6/48 درصد در سال 94 رسیده است .

       تعداد دختران دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور نزدیک به 14 برابر شده است . تعداد دانشجویان زن از 145 هزار نفر در سال 1374 به بیش از دو میلیون نفر در سال 1393 رسیده است .زنان در حال حاضر 56 درصد دانشجویان دانشگاههای دولتی را تشکیل داده اند . سهم دختران از کل دانشجویان رشته های علوم پزشکی کشور 53 درصد دررشته های علوم انسانی 58درصد و در گروههای علوم پایه 69 درصد است .

       در سال تحصیلی 94-1393 جمعا 313573 نفر آموزشگر دانشگاهی (کادر آموزشی )به صورت هیات علمی وغیر هیات علمی تمام وقت و پاره وقت در موسسات آموزش عالی کشور مشغول بکار بوده اند از این تعداد (94764نفر) زن هستند(46/0% از مرتبه استادی ،84/1% مرتبه دانشیاری ،97/10% مرتبه استاد یاری 86/10%درصد از مرتبه مربی گری ،14/0%از مرتبه مربی آموزشیاری) ،همچنین 34 درصد از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و 36 درصد از اعضای هیات علمی رشته های دیگر را زنان تشکیل می دهند. طی چند سال اخیر تعداد اعضای هیات علمی زن افزایش یافته اما همچنان شکاف زیادی بین نسبت تعداد اعضای هیات علمی زن و مرد وجود دارد .

       در بیست سال اخیر نرخ فعالیت اقتصادی زنان ( جمعیت 10 ساله و بیشتر )از 1/8در سال 1365 به 08/13در یال 1394 رسیده است . زنان ایرانی در عرصه تجارت نیز طی دو دهه اخیر به موفقیت های زیادی دست یافته اند و با عضویت در اتاق های بازرگانی به سوی مشارکت و حضور در بازارهای مهم سطح ملی ،منطقه ای و جهانی پیش می روند .

       نسبت زنان فعال دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت زنان فعال 2/48 درصد است بنابر این با افزایش سطح تحصیلات امکان فعالیت اقتصادی برای این گروه از زنان بیشتر فراهم شده است .

       ارتقای پوشش سلامت در کشور بویژه در نقاط روستایی و محروم منجر به افزایش شاخص امید به زندگی در میان زنان شده است . بطوریکه امید به زندگی زنان از 69 سال در سال 1375 به بیش از 74 سال در سال 1394 ارتقا یافته است اما شیوع برخی از بیماریهای روحی و روانی مانند افسردگی در زنان بیشتر است .

       با توسعه شبکه بهداشتی درمانی سراسر کشور بویژه از طریق تاسیس خانه های بهداشت در مناطق شهری و روستایی جمهوری اسلامی ایران توانسته به کاهش 75% شاخص مرگ مادران بر اثر عوارض ناشی از بارداری و زایمان دست یابد این شاخص از میزان 24 مورد مرگ در هر صد هزار نفر از سال 1386 به 19 مورد مرگ در سال 1393 کاهش پیدا کرده است .

       تعداد بیمه شده گان اصلی ( اجباری غیر اجباری بیکاری ) زن به 918/454/2 در سا ل 92 رسیده است .

       تعداد مشترکان زن حقوق بگیر جدید و باز نشستگان فوت شده صندوق بازنشستگی کشوری به 16191نفر در سال 93 رسیده است .

       از سال 1384 تا کنون 189561 نفر از زنان ساکن در روستاها و زنان تحت پوشش نهادهای حمایتی توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر بیمه شده اند .

       در حوزه ورزش در سال 93 مجموعا 217 مدال در مسابقات برون مرزی (آسیایی ،پاراآسیایی، کاپ جهانی ، قهرمانی جهان ،بین المللی و .....) توسط زنان کسب شده است ،در سال 1393 تعداد ورزشکاران سازمان یافته زن در 49 رشته ورزشی 961896 نفر می باشد. همچنین تعداد مربیان و داوران زن نیز 117078 نفر برآورده شده است .

       فعالیتهای بین المللی زنان در حوزه ورزش در سال 93به 178مورد رسیده است (5 مورد شمشیر بازی ،فوتبال 12 مورد، قایقرانی 20مورد ،کاراته 10 مورد ،کبدی 2 مورد ، کوهنوردی و صعودهای ورزشی 2 مورد ، گلف 1 مورد والیبال 5 مورد ، ورزشهای سه گانه 2 مورد ، ورزشهای جانبازان و معلولین 11 مورد ، ورزشهای همگانی 2 مورد، ووشو 6 مورد، هند بال ، هنرهای رزمی و کونگ فو 1 مورد نابینایان و کم بینایان 3 مورد )

 

منابع :

    برگرفته از گزارش شاخص اشتغال و بیکاری کشور 91-76، مرکز آمار ایران و گزارش نتایج آمارگیری نیروی کار 1392

    گزارش چکیده طرح آمارگیری نیروی کار 1394

گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران ، محاسبه شده بر اساس گزارش های سرشماری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (1395)شاخص ماده 68 قانون برنامه پنجم توسعه ، انتشارات مرکز آمار ایران

گزارش های دستگاهی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی

مرکز آمار ایران گزارش های دوره ای وضعیت آموزش و اشتغال 1394

گزارش دستگاهی وزارت کشور

سالنامه آماری 93