روابط پارلمانی

روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و اسپانیا

روابط رسمی دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی اسپانیا قدمت 400 ساله دارد. روابط پارلمانی به عنوان بخش اصلی مناسبات از زمان پایه گذاری نظام های دموکراتیک در دو کشور مورد توجه قرار گرفت و از آن زمان بود که ارتباط میان مجالس و نمایندگان پارلمانهای دو کشور به عنوان تجسم اراده ملت ها در تعیین سرنوشت خود، به عنوان پشتوانه مردمی مناسبات و با هدف کمک ملت ها به توسعه همه جانبه روابط از نقش مهمی برخوردار گردید.  

در این راستا، انتقال حکومت اسپانیا به دمکراسی با تصویب قانون اساسی جدید اسپانیا در سال 1978 میلادی و متعاقب برگزاری اولین انتخابات مبتنی بر دمکراسی و تشکیل اولین دولت اسپانیا مبتنی برقانون اساسی تازه آن کشور و همزمانی تقریبی آن با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت مردم سالاری دینی در سال 1979 میلادی در ایران زمینه ساز پر رنگ شدن نقش مردم و مجالس برخواسته از رأی و اراده دو ملت در قالب روابط پارلمانی در شکل دهی به مناسبات دارد. این روابط پس از پیروزی انقلاب اسلامی درعالیترین سطح با سفر رسمی آقای ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1377 به مادرید و متقابلا دیدار خانم اسپرانسا آگیره رئیس وقت مجلس سنای اسپانیا از تهران در سال 1380 به نمایش گذاشته شد.

تبادل هیأت های پارلمانی به ترتیب زمانی با سفر سال 1384 آقای جوزپ آنتونی دوران ئی ییدا رئیس وقت کمیسیون امور خارجی کنگره نمایندگان اسپانیا به جمهوری اسلامی ایران و متقابلا سفر آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به مادرید در سال 1385 و سپس، سفر آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به اسپانیا در سال 1387 استمرار یافت. این روابط متعاقب انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 در جمهوری اسلامی ایران و همسو با توسعه سایر ابعاد روابط وارد مرحله تازه ای شد، به نحوی که شاهد افزایش چشمگیر تبادل هیئت های پارلمانی بین دوکشور بودیم. بدنبال سفر دوم آقای دوران ئی ییدا رئیس وقت کمیسیون امور خارجی کنگره نمایندگان اسپانیا به تهران در تابستان سال 1393 به منظور تبادل نظر در خصوص تحولات منطقه ای و بین المللی و مشورتهای دوره ای جهت یافتن راههای جدید توسعه روابط و همکاریها، سه هیأت از کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1393 به مادرید سفرنموده و با مقامات پارلمانی اسپانیا در زمینه موضوعات مورد علاقه بخصوص توسعه مناسبات پارلمانی دوجانبه و در چارچوب اتحادیه بین المجالس به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. در ادامه این مبادلات پارلمانی، آقای ماریو مینگو رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات اجتماعی مجلس نمایندگان اسپانیا در مهرماه 1394 بمنظور تبادل تجربه در زمینه بهداشت و خدمات اجتماعی بین دوکشور دررأس یک هیأت پارلمانی از تهران دیدار و ضمن ملاقات با همتای ایرانی خود، با مقامات وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در مورد راههای توسعه همکاری دو کشور در حوزه های دارویی و بهداشتی گفتگو نمود. پس از این سفر، هیأتی از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال 1394 بمنظور تحکیم و تقویت روابط فرهنگی دیرینه دوکشور طی سفر به اسپانیا با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نمایندگان اسپانیا و سایر مقامات فرهنگی و کلیسایی اسپانیا دیدار و گفتگو نمودند.

   در دوره ای که  مبادلات پارلمانی روند فعالی بخود گرفته بود، تحولات سیاسی داخلی اسپانیا و برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی اسپانیا در آذرماه 1394 موجب تغییر نظام دو حزبی (حزب مردمی و حزب سوسیالیست) و تبدیل آن به نظام چهارحزبی با ظهور دو حزب جدید پودموس و شهروندان و عدم توفیق احزاب مردمی و سوسیالیست در کسب اکثریت مطلق کرسی های مجلس گردید. این تحولات باعث وقفه یکساله در تثبیت مجلس جدید اسپانیا (مجلس دهم) گردید به نحوی که انتخابات برای بار دوم در تیرماه 1395 تکرار شد و نتایج مشابه انتخابات قبلی بدست آمد و تشکیل دولت بار دیگر چند ماه به تأخیر افتاد؛ اما نهایتا در آبان ماه 1395حزب حاکم مردمی اسپانیا بعنوان حزب اول در نتیجه انتخابات توانست در ائتلاف با حزب شهروندان و به کمک رأی ممتنع نمایندگان حزب سوسیالیست و کسب اکثریت نسبی کرسی های مجلس موفق به تشکیل دولت جدید گردد. این تحولات موجب وقفه در برنامه مبادلات هیئت های پارلمانی بین دوکشور گردید؛ لیکن در اولین سال تشکیل دولت جدید اسپانیا با سفر آقای پیو گارسیا- اسکودرو رئیس مجلس سنای اسپانیا به تهران درمرداد ماه 1396 در چارچوب روابط دوجانبه و شرکت درمراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، که دومین سفر رئیس مجلس اسپانیا به تهران در تاریخ روابط دو جانبه و نشانه اراده عالی سیاسی اسپانیا به گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران بود، فصل نوینی درروابط سیاسی و پارلمانی با اسپانیا گشوده شد و امید می رود با توجه به تفاهمت بعمل آمده بین روسای  مجالس دوکشور روند تبادل هیئت های پارلمانی استمرار یابد.